Anleggsutstyr

Stålmoduler tilpasset ethvert behov

Spiserom, møterom, anleggskontor, overnattingsmoduler, og midlertidige garderober leveres i hele Norge. Våre moduler er i dag montert på blant annet store vindmølleparker, oljebaser, skoler, havner, flyplasser og fiske mottak.

Anleggsbrakker, gangtunneler, sagcontainere og miljøcontainere er lagervare i Sandnes og kan mobiliseres på kort tid.

Ønsker du mer informasjon?

Dick Tjørswaag Vaule
Tel. +47 906 47 277
Dick.vaule@xlcontainer.no

Kontor oppført i TEK10 moduler

Stangeland maskin har fått oppført kontor for sine ansatte på Tau. Stålmoduler produsert og oppført ihht. TEK10 forskriften

Miljøcontainer 10 og 20 fot

Ventilerte miljøcontainere med rister i gulv og full sideåpning

Sag container

ISO tanker som er beregnet for transport. På lager i utvalgte størrelser med og uten oppvarmingssystem.