Modulbygg

Boligmoduler for flyktninger med opptil 500 sengeplasser

Norge vil fremover se en stor økning i asylsøkere og flyktninger og må nå raskt øke antall boliger og asylmottak. XL Container har løsningen. Vi leverer solide bygg med gode løsninger for både midlertidig og lengre perioder med opphold av flyktninger. Midlertidige løsninger slike som dette har ofte en tendens til å bli stående i lengre tid enn planlagt. Med varighet og kvalitet i tankene så vil XL Container levere løsninger som holder over lengre brukstid.

Med fremtidige behov i tankene

Asylsøkere og flyktningers behov for beleggning i dag , er nok ikke det samme om noen år. Det blir da viktig å tenke fremover og være tidlig ute med å kartlegge behovene og tenke alternative bruksområder for boligmodulene. XL Container har løsninger som enkelt kan gjøres om til andre  boliger som f.eks. studentboliger, omsorgsboliger eller bolig for vanskeligstilte uten store investeringer. Byggene kan også flyttes eller fjernes når behovet endres.

Ønsker du mer informasjon?

Dick Tjørswaag Vaule
Tel. +47 906 47 277
Dick.vaule@xlcontainer.no