Containere

Containere på land deles i to hovedkategorier:

Transportcontainer  (ISO/CSC container)
Containere som blir brukt til transport av varer fra for eksempel Kina eller andre land. Disse containerne er bergegnet på løft og heis med varer og gods inni. Containerne har forsterket gulv og rammeverk for å tåle vekten av gods. Leveres hovedsaklig i 10, 20 og 40 fots størrelse.

Nettopp på grunn av forsterket gulv og muligheten for å flytte på disse med innhold, er det ekstra populært og hensiktsmessig å bruke disse til ombygging og gjenbruk.

Lagercontainer 
Containere som er beregnet for lagring av alle mulige ting på et gitt sted. Er ikke beregnet for å kunne løftes med varer eller innhold, i motsetning til transportcontainere. Lagercontainerne blir ofte innredet som verksted, rørlager, verktøylager, plukklager og lignende. XL-container kan også tilby innredning til disse lagercontainerne etter behov og spesifikasjoner.

Vi har begge typer containere tilgjengelig for rask levering, og i flere størrelser. Gjelder både salg og utleie. Ta kontakt.